Pristupnica - MUP Srbije

 

  Ime i prezime

  JMBG

  Adresa stanovanja

  Email

  Telefon

  Org jedinica

  Radno mesto


  Želite pritupiti Fondu u skladu sa Pravilnikom o radu Fonda ( Svaki član Fonda ostvaruje pravo na korišćenje novčane pozajmice bez kamate )

  Iznos mesečne uplate
  *Ušteđeni iznos vlasništvo člana, koji se isplaćuje članu nakon prestanka članstva u Fondu, tj. Na lični zahtev.


  Želite dopunsko zdravstveno osiguranje ( Ponuda osiguranja )


  Izjavljujem da pristupam Strukovnom udruženju policije "Dr Rudolf Arčibald Rajs", tako što prihvatam ciljeve i Statut Udruženja i prihvatam prava i obaveze koje iz toga proističu. Obavezujem se da mesečno redovno plaćam članarinu u visini od 1% od ličnog dohotka.

  Saglasan/na sam da mi se članarina odbija preko platnog spiska i uplaćuje na tekući račun Strukovnog Udruženja policije broj 150-0000001860882-36, koji se vodi kod Euro-Direktne banke.