I S T R A Ž I V A NJ E (preuzmi izdanje)

Strukovno udruženje policije je sprovelo istraživanje među policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u Direkciji policije, o njihovim stavovima povodom sprovedenih reformi u MUP i u vezi sa unapređenjem kvaliteta rada.


Cilj istraživanja bio je ispitati kakva je percepcija zaposlenih po svim linijama rada u policijskim upravama po pitanju sprovedenih reformi - reformi u domenu ljudskih resursa, nabavci ogromnog broja novih vozila, novih uniformi, modernizovanih i novih borbenih vozila, povećanja plate, opremanja policije i nabavke nove opreme.


Istraživanje je obavljeno na reprezentativnom uzorku od 3.000 zaposlenih u MUP Republike Srbije, konkretno u Direkciji policije, u svih 27 policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije. Uzorak čine samo pripadnici policije, i to u policijskim upravama u Srbiji, kako bismo sagledali stanje konkretno na terenu, u policiji, u redovnom sastavu. Plan za dalje istraživanje je ispitati kakva je percepcija povodom promena i reformi i u drugim jedinicama u sedištu, posebno u posebnim jedinicama policije i u specijalnoj jedinici, ali i u drugim sektorima unutar Ministarstva.


Broj anketiranih zaposlenih po policijskim uprava određen je proporcionalno, na osnovu broja sistematizovanih radnih mesta, ujednačen po polu.