Ana Perenić - Projekt menadžer Strukovnog udruženja policije

Projekt menadžer

Ana Perenić rođena je u Somboru 08. juna 1980. godine, osnovnu školu završila je u Sivcu. Srednju školu završila u Somboru – gimnazija ''Veljko Petrović'', društveno-jezički smer. U Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu diplomirala na dva smera: Operativni ekolog-zaštita životne sredine (2007) i profesor ekologije i zaštite životne sredine (2009).

Tokom studija bavila se volonterskim radom u "Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu" i u vrtićima predškolske ustanove ''Radosno detinjstvo'' u Novom Sadu.

2009. godine po završetku studiranja počela sa radom u Ekološkom pokretu Novog Sada kao sekretar Međunarodne Naučne Eko-konferencije o Zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja (neparnim godinama) i Eko-konferencije o Zdravoj hrani (parnim godinama). Takođe sam radila na uređenjivanju časopisa ''Eko-zdravlje'' kao tehnički sekretar i administrativni radnik na održavanju sajta i facebook stranice.

2010. godine Polaže stručni ispit (7. decembra 2010.) u JKP ''Čistoća'' Novi Sad, gde je godinu dana radila kao saradnik za zaštitu životne sredine. U ovom javnom komunalnom preduzeću stekla iskustva u službi deponije i javne higijene, a u opšte-pravnoj službi radila na administrativno-tehničkim poslovima. U stručnom timu radi Studiji izvodljivosti "Sanacija, zatvaranje i rekultivacija smetlišta u Novom Sadu"; i projektima "Mogućnosti korišćenja deponijskog gasa kao energenta" i "Ambalaža i ambalažni otpad".

2011. godine, radi u firmi ''SOFT SYSTEM'' kao menadžer i marketing konsultant na programskom paketu ''BEZRA'' – bezbednost i zdravlje na radu. A na uvodnom izlaganju svečanog otvaranja, konferencije ko-autor je rada na temu: "Hemijski tragovi kao globalna ekološka pretnja". U časopisu "EKOlist", izlazi članak na temu: "Gas kao energent".

2012. godine od septembra do novembra, radi u Osnovnoj školi ''Dušan Radović'' na mestu nastavnika biologije. A na Eko-konferenciji o Zdravstveno bezbednoj hrani bila je autor rada na temu "Codex Alimentarius u svetlu domaćih zakona". U Makedoniji na Međunarodnom simpozijumu Poljoprivrednog fakulteta u Skoplju autor je rada na temu "Legalnost Codex Alimentarius-a u Srbiji", sa prezentacijom o štetnosti proizvodnje genetski modifikovane hrane (GMO).

2014. godine, honorarno je radila u Ekološkom pokretu Novog Sada kao zamenik direktora, ali i dalje je sekretar Naučnog odbora Međunarodne Eko-konferencije o Zdravstveno bezbednoj hrani, i dve godine je bila organizator kulturno-umetničkog programa na konferenciji.

2015. godine, honorarno radi u firmi "Rosser centar", koja se pored konsaltinga bavi i projektom "Ruska pop muzika". Na ovom projektu radi kao projekt menadžer i administrator. U toku ove godine u Razvojno-proizvodno inovacionom centru – RIC, u stručnom timu radi na Studiji izvodljivosti Institut "Nikola Tesla".

2014. godine, radi kao Freelencer – na izradi sajtova i dizajna za brošure i plakate projekata na kojima učestvuje. Koordinator je na projektima finansiranim od strane Grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata Vojvodine, Ministarstva, NIS i švedske međunarodne organizacije. Neki od njih, medijski ispraćeni, su: "Vratimo prirodi ono što smo od nje uzeli!" , "Maturanti biraju ekologiju!", "I najmlađi kompostiraju!", "Budi i ti eko-fit!", "Pridruži se, pokreni se, pronađi se", "Like za ugroženu vrstu", "Radionica - kućice za senice, palčiće i vrapce", "Zavoli, naslikaj, zaštiti vojvođansku ugroženu vrstu", "Ekologija u mom kraju", "Sunčani dani u mom boravku", "Budi moj drug", "Raspust za peticu!" i dr. Projekti su pisani za dve Mesne zajednice, dve škole, tri sportska udruženja, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu, Ekološki pokret Novog Sada i Fondaciju "Bašta sljezove boje".

2015-2017. godine radim u Osnovnom sudu u Novom Sadu, putem ugovora na određeno vreme, na mestu zapisničara. I dalje se bavim izradom projektne dokumentacije.

Odlično poznaje rad na računaru - MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Coreldraw i Photoshop. Osnove programiranja (Java) sam savladala u Levi9. Uverenje o stručnoj osposobljenosti za I/A klasu sam stekla na Novosadskom Otvorenom Univerzitetu. Govori engleski i francuski jezik.

Kontakt:
projekti@sup.rs
+381604501067