Nenad Ljubišić - Osnivač i predsednik Strukovnog udruženja policije

Predsednik

Nenad Ljubišić je rođen 1983. godine u Boru gde je završio osnovnu školu. Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici završio je 2003. godine,4 kada počinje da radi kao policajac pripravnik u tadašnjem Sekretarijatu unutrašnjih poslova Beograd, OUP Voždovac. Po završenom pripravničkom stažu raspoređen je u beogradskom odredu Žandarmerije, gde radi u četi opšte namene do 2006. godine, kada se na lični zahtev premešta u Policijsku upravu u Novom Sadu. Od 2009. godine, na Osnivačkoj Skupštini Sindikalne grupe Novi Sad izabran je za predsednika Sindikalne grupe Sindikata srpske policije koju je funkciju obavljao do 2014.godine kada podnosi ostavku. U više navrata biran je za člana Glavnog odbora SSP-a. Osnivač je i predsednik Strukovnog udruženja policije. Učestvovao je u brojnim projektima i konferencijama nevladinog sektora iz oblasti opšte bezbednosti. Završio je više specijalističkih kurseva od kojih je Specijalistički kurs na temu "Organizovani kriminal", Specijalistički kurs na temu "Trgovine ljudima", Specijalistički kurs na temu "Ilegalne migracije". Služi se engleskim jezikom.

Kontakt:
centrala@sup.rs
+381694283355