I S T R A Ž I V A NJ E (preuzmi izdanje)

Strukovno udruženje policije, kao organizacija koja okuplja policijske službenike sa ciljem profesionalizacije i stručnosti ne samo u policiji već i šire, i kao društveno odgovorna organizacija koja teži povećanju stanja bezbednosti u ideološkom, moralnom i normativnom segmentu, sprovela je u aprilu mesecu 2023.godine, na teritoriji PU u Novom Sadu (Južno bačkoi okrug i Novi Sad) istraživanje stavova i percepcije građana prema policiji u Novom Sadu u pogledu lične i javne bezbednosti. Istraživanje je srpovedeno na slučajnom reprezentativnom uzorku (2685 ispitanika) metodom licem u lice (30%) i online ankete (70%) ispitanika.

Uzimajući u obzir afere u novosasdkoj policiji u proteklih pet godina, činjenicu da su prethodni načelnici Policijske uprave u Novom Sadu uhapšeni, statistički podaci koji jasno i nedosmisleno ukazuju na smanjenje rezultata rada, po svim merljivim indikatorima, evidentno manje prisustvo policajaca na ulicama, veće vreme odziva i dolaska policijskih patrola na mesto događaja, smatramo neophodnim ispitati stavove javnog mnjenja i njihovu percepciju
.
Ovakav vid istraživanja je prvi u Srbiji, veoma je značajan uzimajući u obzir da je sproveden od strane Udruženja koje okuplja policijske službenike i kojima je poznata ova problematika ali ne i stavovi i percepcija građana.

Dobijeni rezultati posalati sy Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj upravi (PU) u Novom Sadu i gradonačelniku Novog Sada kao bitan segment mišljenja javnog mnjenja i osećaja bezbednosti i sigurnosti na lokalnom nivou.