I S T R A Ž I V A NJ E (preuzmi izdanje)

U svakoj savremenoj organizaciji zadovoljni zaposleni su bitni za uspeh oganizacije. Teorijska i empirijska istraživanja nalaze da je motivacija zaposlenih određena mnoštvom različitihfaktora. Skoro sva istraživanja faktora koju motivišu zaposlene na radnom mestu ukazuju da jezadovoljstvo poslom na vrhu ili blizu vrha liste.

Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja veomasložen fenomen. Na zadovoljstvo zaposlenih utičečitav spektar raznovrsnih faktora koji sumeđusobno povezani.Takođe faktori zadovoljstvavariraju prema organizacijama, prema njihovom okruženju, prema društvenom sistemu.Rezultati istraživanja kako u svetu, tako i unašoj zemlji izdvojili su neke bitne, zajedničkefaktore zadovoljstva zaposlenih.

Uopšteno uzevši zadovoljstvo zaposlenih zavisi istovremeno od očekivanja zaposlenog i mere u kojoj su ona ostvarena. Pa se onda zadovoljstvomeri razlikom između nivoa težnji zaposlenog i postignutih rezultata.

Postoje različite definicije opšteg zadovoljstva zaposlenih. Ipak sve se one uglavnom svode na afektivni odnos prema poslu uzimajući u obzir povoljne i nepovoljne aspekte posla.Pod zadovoljstvom zaposlenih uopšteno podrazumevamo subjektivnu ocenu zadovoljstva koja proističe iz procene ličnog zadovoljstva različitim aspektima svoje pripadnosti organizaciji. Pa se tako zadovoljstvo zaposlenih, pre svega, odnosi na percepcije zaposlenih i to stepena u kome su zadovoljeni njihovi zahtevi.