Za zainteresovane članove po povoljnim cenama, obezbedili smo i dodatno zdravstveno osiguranje koje je na dobrovoljnoj bazi, plaćanje je putem administrativne zabrane i postoji mogućnost odabira dva paketa:

Dodatno zdravstveno osiguranje mesečno plaćanje 1.250,00 dinara, obuhvata godisnji limit od 1.000,00e u koji spadaju (OSNOVNO POKRIĆE)

  • Pregledi lekara opšte prakse
  • Pregled lekara specijaliste
  • Dijagnostika
  • Laboratorijske analize

Dodatno zdravstveno osiguranje mesečno plaćanje 1.765,00 dinara, obuhvata sve kao predhodni paket+jedan sistematski pregled u toku godine. (DOPUNSKO POKRIĆE)

Osiguravajuća pokrića


OSNOVNO POKRIĆE:
1. Vanbolničko lečenje – obuhvata sledeće medicinske usluge, maksimalno do ugovorene sume osiguranja:
• preglede lekara opšte prakse i lekara specijaliste (osim psihijatar/neuropsihijatar i specijaliste Fizikalne medicine);
• dijagnostičke metode i procedure (CT, MR i endoskopske procedure – po jedna u toku osiguravajuće godine);
• laboratorijske analize (osim genetskih ispitivanja);
• ambulantnu hiruršku intrevenciju ušivanja (kod uboda, razderodina, rasekotina do 4 kopče ili šava);
• sanitetski prevoz u hitnim slučajevima;
• davanje terapija;
• medicinsko-tehnička pomagala (uz isključenje mioelektričnih i estetskih proteza).


DOPUNSKA POKRIĆA:
I. Sistematski pregled – (1 godišnje) obuhvata sledeće medicinske usluge:
1) Za osigurana lica starija od 18 godina:
1. Laboratorijske analize:
a) Kvalitativni pregled urina sa sedimentom,
b) Kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), Se, Glukoza u krvi, AST, ALT, Urea,
Kreatinin, Trigliceridi Holesterol – ukupni HDL holesterol i LDL holesterol.
2.Ginekološki pregled, kolposkopski pregled, VS, Papanikolau test, UZ, UZ pregled dojki (za žene),
3.Pregled urologa i ultrazvuk prostate (za muškarce),
4.Pregled lekara interniste sa EKG-om,
5.Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena,
6.Završni pregled i zaključivanje.
2) Za odojče (do godinu dana starosti):
1.krvna slika,
2.kvalitativni pregled urina sa sedimentom,
3.ultrazvuk kukova,
4.antropometrijska merenja,
5.pedijatrijski pregled.
3) Za dete od navršenih godinu dana do 18 godina:
1.krvna slika,
2.kvalitativni pregled urina sa sedimentom,
3.klinički pregled pedijatra,
4.antropometrijska merenja,
5.bris grla i nosa,
6.pregled oftalmologa, otorinolaringologa ili ortopeda specijaliste.

Sve dodatne informacije o osiguranju i naplati štete možete dobiti na telefon 0604501099.

Za dodatno zdravstveno osiguranje možete se prijati putem linka.