Poštovani članovi, 

Uzimajuću u obzir prirodu našeg posla odlučili smo da svakog člana osiguramo od posledica nesrećnog slučaja, bez dodatnih troškova. Nakon obustave prve članarine počinje da teče polisa osiguranja.

Polisa osiguranja štiti vas  24 sata dnevno u toku radnog vremena, putovanja i u slobodno vreme, u Srbiji i u inostranstvu.

 Ugovoreni rizici osiguranja su:

Dnevna naknada usled negode (bolovanje)

Lom kostiju usled nezgode

Troškovi lečenja usled nezgode

Trajni invaliditet usled nezgode

Smrt usled nezgode

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 0604501099