Novčane pozajmice bez kamate


Pravo da apliciraju za novčanu pomoć imaju članovi Strukovnog udruženja policije, koji su najmanje 6. meseci proveli u članstvu Udruženja.


Poštovani članovi, od sada možete da koristite novčanu pozajmicu bez kamate i odlaska u banku.

Svaki član Udruženja koji štedi u Fondu Solidarnost, minimum 6 meseci, ima mogućnost apliciranja za novčanu pozajmicu bez kamate

Uplaćivani iznos – štedni iznos isplaćuje se članu na pisani zahtev, ukoliko član koristi pozajmicu, po isteku perioda otplate, ukoliko nije korisnik novčane pozajmice odmah, a najkasnije u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Primer štednje:

Iznos mesečne uplate

Period uplate

Ušteđeni iznos

Iznos koji se isplaćuje na zahtev člana

1,000.00 dinara

6 meseci

6,000.00 dinara

6,000.00 dinara

 

Primer pozajmice:

Odobreni iznos u dinarima

Iznos mesečne rate

Period otplate u mesecima

15,000.00

3,000.00

5

20,000.00

4,000.00

5

30,000.00

6,000.00

5

40,000.00

8,000.00

5

50,000.00

10,000.00

5

60,000.00

10,000.00

6

Od 65,000.00 do 100,000.00

 

8

Od 120,000.00 do 150,000.00

 

10

Pristupanje FONDU SOLIDARNOST

Svaki član može da aplicira za novčanu pozajmicu bez kamate u razmeri 1/3 ( Iznos pozajmice je 3 puta veći od ušteđenog iznosa)

Brza pozajmica u iznosu od 20,000.00 dinara će se dodeljivati prema rang listi pristigle kompletne dokumentacije po načelu „ko pre“.

Pristigle aplikacije, dobijaju svoju oznaku s naznakom datuma i vremenom prispeća. U slučaju da Udruženje ne raspolaže s dovoljno sredstava za isplatu svih pristiglih zahteva članova, formira se rang lista članova koji su tražili pozajmicu. Isplata pozajmice vrši se u skladu sa pristiglim zahtevima članova, po redosledu njihovog prispeća a do 25-tog u mesecu, sve do ispunjena kvote za taj mesec u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava.

Usklađivanje finansijskih sredstava opredeljenih za novčane pozajmice vrši se tromesečno, u skladu sa stanjem Fonda povećavaće se iznos za odobravanje.

POPUNJAVANJEM NAVEDENE FORME, APLICIRATE ZA NOVČANU POZAJMICU
    DANE

    [recaptcha]

    Aplikacija ne podrazumeva automatsko odobravanje pozajmice.

    Budimo u kontaktu