Strukovno udruženje policije ( SUP ) i kompanija Delhize potpisali su ugovor kojim je članovima SUP-a omogućeno da kupljenu robu u MAXI prodajnim objektima plate odloženo, bez kamate putem obustave od plate.

Odobreni limit se deli u dogovoreni broj mesečnih rata, obustava se vrši od plate člana.

Način plaćanja:

Član dobija vaučere u odobrenom iznosu, limit se deli u jednakim mesečnim rata, s tim što prva rata dolazi na naplatu  narednog meseca  nakon preuzimanja vaučera.


APLIKACIJA ZA VAUČERE MAXI