Poštovani članovi,

analizirajući vaše potrebe osnovali smo Fond solidarnosti, koji posluje u okviru Udruženja.

Fond solidarnosti je zamišljen kao štedni fond u kojem članovi Udruženja na poseban za to namenjen račun putem obustave od plate uplaćuju mesečni iznos koji žele da uštede.

Svaki član nakon proteka perioda od 6 meseci može da aplicira za novčanu pozajmicu bez kamate.

Uplaćivani iznos – štedni iznos isplaćuje se članu na pisani zahtev, ukoliko član koristi pozajmicu, po isteku perioda otplate, ukoliko nije korisnik novčane pozajmice odmah, a najkasnije u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Primer štednje:

Iznos mesečne uplate

Period uplate

Ušteđeni iznos

Iznos koji se isplaćuje na zahtev člana

1,000.00 dinara

6 meseci

6,000.00 dinara

6,000.00 dinara

 

Primer pozajmice:

Odobreni iznos u dinarima

Iznos mesečne rate

Period otplate u mesecima

15,000.00

3,000.00

5

20,000.00

4,000.00

5

30,000.00

6,000.00

5

40,000.00

8,000.00

5

50,000.00

10,000.00

5

60,000.00

10,000.00

6

Od 65,000.00 do 100,000.00

 

8

Od 120,000.00 do 150,000.00

 

10

 

Svaki član može da aplicira za novčanu pozajmicu bez kamate u razmeri 1/3 ( Iznos pozajmice je 3 puta veći od ušteđenog iznosa)

Brza pozajmica u iznosu od 20,000.00 dinara će se dodeljivati prema rang listi pristigle kompletne dokumentacije po načelu „ko pre“.

Pristigle aplikacije, dobijaju svoju oznaku s naznakom datuma i vremenom prispeća. U slučaju da Udruženje ne raspolaže s dovoljno sredstava za isplatu svih pristiglih zahteva članova, formira se rang lista članova koji su tražili pozajmicu. Isplata pozajmice vrši se u skladu sa pristiglim zahtevima članova, po redosledu njihovog prispeća a do 25-tog u mesecu, sve do ispunjena kvote za taj mesec u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava.

Usklađivanje finansijskih sredstava opredeljenih za novčane pozajmice vrši se tromesečno, u skladu sa stanjem Fonda povećavaće se iznos za odobravanje.

Ukoliko želite da koristite benefite Fonda neophodno je da popunite pristupnicu i istu predate u obračunsku službu.

PRISTUPNICA FOND 

Radi vođenja ažurne evidencije članova Fonda neophodno je da popunite online pristupnicu klikom na link

ONLINE PRISTUPNICA

Podnošenje aplikacije za pozajmicu vrši se online putem linka

APLIKACIJA ZA POZAJMICU BEZ KAMATE