Donacije

Strukovno udruženje policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ nastalo je 2014. godine u Novom Sadu, kao nevladina neprofitna organizacija osnovana od strane policijski službenika Republike Srbije, sa ciljem borbe za struku u formalnom smislu kako bi isključivo stručan i obučen kadar sa adekvatnim obrazovnim profilima, stručnim, akademskim i naučnim zvanjima obavljao policijsku profesiju.

Za sve pomenute aktivnosti potrebna su značajna sredstva koja kao neprofitno udruženje koje funkcioniše na volonterskom principu pribavljamo putem članarine od samih članova i po osnovu donacija. Zahvaljujući dobroj volji naših članova i prijatelja i neizmernom trudu i radu aktivnih članova i rukovodstva Udruženja ono funkcioniše već više od tri godine.

DONACIJE MOŽETE UPLATITI NA NAŠ RAČUN U SBERB BANCI BROJ

     
     

    Budimo u kontaktu