20.01.2023.

AMBER ALERT – šta znamo o sistemu i njegovoj efikasnosti

O uvođenje AMBER Alert sistema se dosta polemisalo u javnosti poslednjih dana. Naime,  Centar za nestalu i zlostavljanu decu (CNZD) je u saradnji sa Fondacijom Tijana […]
17.07.2017.

Merenje brzine kretanja vozila, bez zaustavljanja

Saobraćajna policija  vrši merenje i snimanje brzine kretanja vozila u naselju gde važi opšte ograničenje brzine za naselje ( 50 km/h ) bez zaustavljanja. To znači da su postavljaju […]