09.03.2023.

Na inicijativu Udruženja, MUP ukinuo Viber izveštavanje!

Novi Sad, 09.03.2023.godine – Nakon inicijetive Strukovnog udruženja policije i dopisa Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova je […]
24.02.2023.

ONLINE predavanje „Faktori rizika i prevencija suicida sa posebnim osvrtom na policijske službenike“

17.02.2023.

Poslodavac je u obavezi da poštuje mišljenje lekara!

Shodno misiji, viziji i ciljevima Strukovnog udruženja policije „Dr R.A.Rajs“ – ukazujemo rukovodiocima organizacionih jedinica da poštuju ocene lekara specijalista i ne narušavaju zdravlje policijskih službenika […]
14.02.2023.

„Viber “ policija, i poštovanje Zakona!

Novi Sad, 14.02.2023.godine-Polazeći od stava da je komunikacija i izveštavanje putem internet aplikacija („Viber“, „Signal“ „Whatsapp“ i sl.) odnosno razmena podataka o ličnosti i događajima u […]