17.02.2023.

Poslodavac je u obavezi da poštuje mišljenje lekara!

Shodno misiji, viziji i ciljevima Strukovnog udruženja policije „Dr R.A.Rajs“ – ukazujemo rukovodiocima organizacionih jedinica da poštuju ocene lekara specijalista i ne narušavaju zdravlje policijskih službenika […]
14.02.2023.

„Viber “ policija, i poštovanje Zakona!

Novi Sad, 14.02.2023.godine-Polazeći od stava da je komunikacija i izveštavanje putem internet aplikacija („Viber“, „Signal“ „Whatsapp“ i sl.) odnosno razmena podataka o ličnosti i događajima u […]
22.01.2023.

Godišnje ocenjivanje!

Novi Sad, 22.01.2023.godine – Strukovno udruženje policije obaveštava svoje članove koji su nezadovoljni godišnjom ocenom da mogu dobiti savet,kao i pomoć u pisanju zahteva za preispitivanjem […]
13.01.2023.

Povećanje od 12,5% nije dovoljno!

Beograd, 13.01.2023.godine – Strukovno uduženje policije je u 2019. godini sprovelo istraživanje koje je za cilj imalo analizu zadovoljstva zapooslenih u MUP, kao i  analizu plata, […]