30 oktobra, 2017

Realizacija projekta u Srednjoj tehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Sr. Mitrovici

Dana 30.oktobra 2017. godine u Amfiteatru Srednje tehničke škole „Nikola Tesla“ u Sremskoj Mitrovici, održano je predavanje u sklopu projekta „Edukacije mladih o dejstvu alkohola i […]
4 oktobra, 2017

Razmena iskustva na temu ,,Zloupotreba dečijeg rada uključujući najgore oblike dečijeg rada“

Dana 03.oktobra 2017. godine, u Hotelu Putnik održane su konsultacije u okviru procesa izrade mape puta za eliminaciju dečijeg rada uključujući najgore oblike, a u okviru […]
3 oktobra, 2017

Edukacija mladih o štetnosti alkohola i psihoaktivnih supstanci

Dana 29.septembra 2017. godine u 18,00 sati, u saradnji sa Kancelarijom za mlade Opštine Bačka Palanka, održano je predavanje u sklopu projekta „Edukacije mladih o dejstvu […]
1 juna, 2017
Nova ovlašćenja policije u slučaju nasilja u porodici

Nova ovlašćenja policije u slučaju nasilja u porodici

Svedoci smo sve većeg broja slučajeva porodičnog nasilja u Republici Srbiji. Razlozi zbog kojih dolazi do istog su različiti, a najčešće su to ekonomske i socijalne prilike […]