MUP – Dopisi

25 septembra, 2021

Ocenjivanje policijskih službenika vrši se na osnovu lične impresije rukovodioca – indikatori kompetencija nisu merljivi!

Merila i njihovi indikatori bazičnih kompetencija i rezultata rada na način određenim u Uredbi o ocenjivanju policijskih službenika NISU MERLJIVI. JEDINI merljivi rezultat rada je inovativnost, […]