„Viber “ policija, i poštovanje Zakona!

Obaveštenje za članove, 

Svaki član Strukovnog udruženja policije, osiguran je od posledica nesrećnog slučaja kod osiguravajuće kuće Uniqa. Polisa osiguranja teče od 01.01.2023.godine

Ukoliko želite da budete obavešteni o svim aktivnostima Udruženja priključite se Viber kanalu SUP-a.