Za 6 godina izvršeno je 10.792 krivičnih dela i prekšaja na štetu policajaca!