Potreba za uvođenjem sistema za obradu podataka realna i opravdana!