futog
Postavljen prvi poverenik Strukovnog udruženja policije i donirana računarska oprema u PI Futog
19 maja, 2018
Kažu da je ljubomora strah od poređenja – zato Zoran Živković ljubomorno napada policiju!
29 maja, 2018

POLICIJA MORA BITI U SLUŽBI GRAĐANA!

Neprimereni su apeli Policijskog sindikata Srbije upućeni policajcima u kojem apeluju na kolege da ne rizikuju svoje živote i čast u državi koja ih ne štiti, koja ne staje na njihovu stranu, već staje na stranu napadača i izgrednika.

Kada je u pitanju borba protiv nasilja, izgrednika, povećanje nivoa opšte bezbednosti građana pa i samih policijskih službenika ne može se reći da država staje na stranu napadača i izgrednika i da je nema.

Naprotiv, Vlada Republike Srbije je uložila mnogo truda i sredstava upravo na podizanju, unapređenju i poboljšanju stepena bezbednosti, kako svih građana tako i svih službenih lica koja obavljaju poslove bezbednosti.

U zakonodavnom smislu, u proteklim godinama doneseni su i dopunjeni zakoni koji predstavljaju pravni okvir borbe protiv nasilja i izgrednika, oštrije su sankcionisana dela sa elementima nasilja. Tako su donešeni i izmenjeni Zakon o javnom redu i miru, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Zakon o policiji I dr.

Uspostavljena je bolja saradnja između ministarstava, pre svega MUP i Ministarstva pravde. Zauzet je stav tužilaštva i Vlade Republike Srbije da se osumnjičenim licima za krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti određuje mera zadržavanja do 48 sati, te se jasno i nedvosmisleno daje izvršiocima do znanja da se takva protivpravna ponašanja i postupci neće tolerisati.

U organizacionom smislu takođe je evidentan napredak.

Na fudbalskim utakmicama visokog rizika uvedene su dežurne prekršajne sudije koje u skraćenim postupcima saslušavaju okrivljene i sude na licu mesta za prekršaje protiv javnog reda i mira. U policijskim upravama širom Srbije uvedeni su odseci i grupe za navijače, koje se sastoje od policajaca koji isključivo prate navijačke grupe i bave se ovom problematikom.

Uloženo je mnogo u specijalnu zaštitnu opremu policije, vrši se konstantna obuka i trening policajaca koji su u sastavu Inteventnih jedinica policije čime se postigla efikasnija i efektivnija operativnost i borbena gotovost tih jedinica policije što rezultira ne samo većoj bezbednosti samih policajaca već i profesionalnije i organizovanije delovanje u situacijama narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te i automatski povećava bezbednost samih građana i njihove imovine.

U preventivnom smislu, takođe su evidentne brojne aktivnosti, kako kroz donošenje strategija na nivou MUP, tako i na realizaciji raznih projekata i akcija (Strategija policije u zajednici, uvođenje fakultativnog predmeta “Osnovi bezbednosti dece” u sve osnovne škole, Akcije “Matura 2018”, “Školarac” i ostalo).

S toga ne mogu se osporiti zakonodavne, organizacione i preventivne aktivnosti Vlade.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *