NEHUMANO- ZA VREME TROPSKIH VRUĆINA U NOVOM SADU POJAČANA KONTROLA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU!

Uvaženi direktore, imajte integritet bar jedanput u životu i profesionalnoj karijeri, Ne pristajte na obaveznu „imunizaciju“ policajaca koji to ne žele!
1 juna, 2021
Otvoreno pismo sudijama za prethodni postupak i sudiji Radmili Đerić!
23 jula, 2021

NEHUMANO- ZA VREME TROPSKIH VRUĆINA U NOVOM SADU POJAČANA KONTROLA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU!

Strukovno udruženje policije apeluje na rukovodioce u MUP da poštuju zdravlje zaposlenih i propise u oblasti bezbednosti i zaštite na radu usled visokih temperatura.

Vlada Republike Srbije je 2007. godine donela preporuku za poslodavce kojom se preporučuje da sprovedu organizaciju rada na takav način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih za vreme visokih spoljnih temperatura (iznad 36 stepeni Celzijusa), a naročito u periodu od 11.00 – 16.00 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada. Napominjemo da se do danas znatno pogoršali navedeni uslovi te da su ekstremno visoke temperature i nakon 16h.

Poslodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac ne može uticati na spoljašnje faktore kao što su sunčevo zračenje, temperatura i vlažnost vazduha, ali primenom mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu može se u velikoj meri izbeći ili smanjiti toplotni stres[1]

Kada zaposleni obavljaju poslove na otvorenom pri visokim temperaturama poslodavci su dužni da primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonske propise. Poslodavac je dužan da Aktom o proceni rizika uzme u obzir i rizike po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama.

Pri radu zaposlenih na otvorenom, a kada su ekstremno visoke temperature obaveze poslodavaca su da dosledno primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonske propise, odnosno mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Nesporno je da učestale vrućine utiču na zdravlje radnika, posebno onih koji rade na otvorenom i duže vreme su izloženi suncu zbog obaveza prema poslu, zbog čega dolazi do pada koncentracije u radu i mogućnosti povređivanja radnika. Međunarodni standard ISO 7243 definiše uslove i kriterijume izvođenja radova u uslovima visokih temperatura, a jedna od mera je izbegavanje rada u najtoplijem delu dana.

U skladu sa gore pomenutim standardom u zavisnosti od utvrđenog toplotnog indeksa koji je merodavan za uslove rada na otvorenom, u uslovima visokih temperatura predviđeni su načini izvođenja radova i mere rada za date uslove kao i preporuke za poslodavce i radnike vezano za prevenciju, koje će pomoći da se rizik od izloženosti visokim temperaturama na radnom mestu svedu na najmanju moguću meru.

Stoga apelujemo da se policijskim službenicima u najtoplijem periodima dana smanje angažovanja na otvorenom, izuzev intervencija koje zahtevaju hitnost i neodložnost po prirodi posla. 

Takođe predlažemo skaraćenje radnog vremena radnicima koji obavljaju posao u objektima koji nisu klimatizovani ili je visoka temperatura unutar istih. Ne sme se izgubiti iz vida ni realna potreba češćeg menjanja policijskih službenika koji obezbeđuju određene ličnosti i objekte i vezani su za određenu poziciju koju ne mogu da napuste iz bezbednosnih razloga.

Smatramo da je u potpunosti nepotrebna današnja akcija  saobraćajne policije usmerena na otkrivanje prekršaja koji čine pešaci, jer se dodatno izlažu opasnosti kako sami policijski službenici tako i građani.

Krajnje je vreme da se prekine sa tretiranjem saobraćajne policije kao instrumenta za punjenje budžeta Republike Srbije. To je već sasvim jasno i građanima koji iz tog razloga stvaraju animozitet prema pripadnicima saobraćajne policije. Represivan rad bi trebao da je krajnja mera a nikako da ima primat u odnosu na preventivnu delatnost.  Svedoci smo svakodnevnog i  sveprisutnog apsolutno nepotrebnog i sa aspekta vremenske i prostorne distribucije u potpunosti neopravdanog pritiska i pojačanih saobraćajnih kontrola koje imaju za cilj jedino kažnjavanje građana i punjenje budžeta!

 Gospodo političari, NIJE to svrha saobraćajne policije, pogotovo kada je u pitanju zdravlje, integritet i bezbednost policajaca i samih građana.

[1] Toplotni stres je definisan kao fizička i fiziološka reakcija zaposlenog na temperaturu koja ga okružuje na radnom mestu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *