Načelnici znaju kad treba da kleknu ali ne znaju kada treba da ustanu!