Prilikom intervencije nad Petrom Đurićem, policija postupala u skladu sa zakonom!