Održan stručni skup u organizaciji Strukovnog udruženja policije