Sastanak sa predstvanicima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti