Održan je sastanak sa Poverenikom za ravnopravnost