Policijskoj ispostavi Futog donirana oprema za video nadzor!