Poslodavac je u obavezi da poštuje mišljenje lekara!