Na inicijativu Udruženja izmenjena Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u MUP!

× How can I help you?