Na inicijativu Udruženja izmenjena Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u MUP!