MUP mora da odluči po podnetom zahtevu za rasporedjivanje!