Ocenjivanje policijskih službenika vrši se na osnovu lične impresije rukovodioca – indikatori kompetencija nisu merljivi!