Lazima na policajce i ministra po hiljaditi put
19 novembra, 2019
Za čije interese Boško Obradović satanizuje i blati policiju?
9 decembra, 2019

U MUP nema zaštićenih!

Strukovno udruženje policije podržava presudu Apelacionog suda u Novom Sadu broj 3101/2019 od 11.09.2019. godine u kojoj je sud potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu broj 35/16 od 03.04. 2019. godine u usvajajućem delu gde je utvrđen mobing – oblik ponašanja koji predstavlja zlostavljanje na radu nad policijskim službenikom Nikolom Stojanović od strane tadašnjeg načelnika PS Bačka Palanka Dejana Stojanov i Zorana Duvnjak.

Terminom MOBING obuhvaćene su sve vrste šikaniranja na radnom mestu. Postoji i veliki broj termina kojim bi se mobing mogao prevesti na srpski jezik: moralno zlostavljanje, psihološko maltretiranje, psihološki teror…

Mobing nije novi fenomen i postoji od kad postoji ljudski rod i želja pojedinca za vlašću.

Po svojoj strukturi, mobing je nasrtaj na čast i ugled, sadrži kletvu, uvredu, i kršenje osnovnih ljudskih prava.

Mobing je oblik ponašanja na radnom mestu, kojim jedna osoba ili više njih periodično ili permanentno psihički ponižava drugu osobu sa ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mesta.

Mobing izaziva zdravstvene smetnje i simptome, promene u psihičkoj i emocionalnoj sferi, promene na telesno-zdravstvenom planu i promene u ponašanju.

Zakona o sprečavanju zlostavlja na radu, definiše mobing kao:

„Zlostavljanje, u smislu ovog zakona, jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.

Zlostavljanje, u smislu ovog zakona, jeste i podsticanje ili navođenje drugih na navedeno ponašanje.

Ovom presudom raste poverenje policajaca u sistem pravosuđa, jer je ovo dokaz da država neće tolerisati slučajeve zlostavljanja na radu podčinjenih policijskih službenika od strane rukovodioca pa čak i kada su u pitanju načelnici policijskih stanica, koji daju sebi za pravo da stavljaju lične impresije i subjektivizam ispred profesionalizma i zaštite prava građana i zaposlenih i da se neforalnim metodama svete i obračunavaju sa podčinjenim.

U konkretnom slučaju Viši sud u Novom Sadu je utvrdio da je policijski službenik Nikola Stojanović, vođa saobraćajnog sektora PI Bačka Palanka u PS Bačka Palanka u vremenskom periodu od 2015 do 2016 godine od strane tadašnjeg načelnika PS Bačka Palanka i zamenika komandira trpeo ponašanja koja predstavljaju aktivno i pasivno ponašanje koje se ponavljalo a koje je za cilj imalo i predstavljalo povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje je izazvalo strah i stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje i dovelo do toga da se Nikola Stojanović izoluje, odnosno da su vršili zlostavljanje na radu.

Strukovno udruženje policije apeluju ovim puten na rukovodioce u MUP svih nivoa rukovođenja da svoj rukovodni posao obavljaju zakonito, u skladu sa propisima Republike Srbije, odgovorno, profesionalno u skladu sa ustaljenom metodologijom rada a da novine koje unose u posao budu u cilju unapređenja procesa rada, međuljudskih odnosa i doprinošenju veće bezbednosti građana.

Prilog TV B92

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *