PUNA RODNA RAVNOPRAVNOST – USLOV JE JEDNAKA MOGUĆNOST ZA MUŠKARCA I ŽENU

Donacija Kraljevine Norveške
22 juna, 2019
Rad za vreme tropskih vrućina
1 jula, 2019

PUNA RODNA RAVNOPRAVNOST – USLOV JE JEDNAKA MOGUĆNOST ZA MUŠKARCA I ŽENU

Strukovno udruženje policije podržava borbu državnog sekretara MUP-a u postizanju pune rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca, kao i jačanju položaja žena u društvu i zajedničkoj borbi protiv nasilja nad istim.

U tom smislu, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković poručila je, na međunarodnom forumu Ujedinjenih nacija koji se održava u Bakuu, da je za postizanje pune rodne ravnopravnosti najvažnije promeniti društvenu svest i izgraditi društvo jednakih mogućnosti i za ženu i za muškarca.

Ona je istakla da je Srbija izgradila koherentan sistem pravne zaštite od diskriminacije u skladu sa međunarodnim standardima, ojačala kapacitete nadležnih institucija, unapredila njihovu međusobnu saradnju i osigurala da se efikasnije prate moguća kršenja principa rodne ravnopravnosti, ali i da je do kraja godine predviđeno usvajanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti, čime će postupanje i funkcionisanje javnih službi biti definisano i zaokruženo.

Državni sekretar MUP-a je podsetio da je u našoj zemlji danas žena na čelu Vlade, ali i na čelu Narodne skupštine. Po podacima Svetske banke Srbija je na 18. mestu od ukupno 118 zemalja i prva je u našem regionu po zastupljenosti žena u političkom životu. Takođe, istakla je da danas u MUP-u žene čine jednu četvrtinu od ukupnog broja zaposlenih, što je veliki napredak s obzirom da je posao u Ministarstvu unutrašnjih poslova tradicionalno „muški posao“ rekla je državni sekretar.

Govoreći o sprovedenim reformama u MUP-u, Popović Ivković je istakla da je učinjeno mnogo, počev od uvođenja  instituta rodno odgovornog budžetiranja, usvajanja internih dokumenta, poput uputstva i priručnika za postupanje u slučajevima diskriminacije do projekta „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2016-2018. godine“.

U ovim reformama R Srbija je ostvarila najbližu saradnju sa Kraljevinom Švedskom, koja je vodeća država po pitanju poštovanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti. Međutim, ono na šta je državni sekretar svakako najponosnija jeste osnivanje Mreže žena u policiji. Ovo je svakako veliki korak u poštovanju politike jednakih mogućnosti i prevazilaženju predrasuda da žene nisu sposobne da obavljaju određene poslove. Sve je to doprinelo i da među 711 novih policajaca, koji su završili svoja školovanja i koji su primljeni u redove MUP-a krajem maja, bude čak 125 dama. Sa radošću je mogla da konstatuje da je nedavno, prilikom obeležavanja Dana policije, od devet nagrađenih, bile dve dame, koje su dobile medalje za zasluge i posvećenost u službi – rekla je Biljana Popović Ivković.

Ona je podsetila i da je značajan segment i svakako jedan od prioriteta u radu MUP-a borba protiv nasilja nad ženama. Prelomni trenutak u toj borbi bio je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je počeo sa primenom od juna 2017. godine. Ministarstvo je u septembru iste godine formiralo i radnu grupu koju čine pripadnici MUP-a, ali i predstavnice UN Women i Ženske platforme za razvoj Srbije. Uspostavljanje saradnje sa nevladinim sektorom bila je podjednaka prekretnica u ovoj borbi, baš koliko i usvajanje samog zakona.  Ukazujući jedni drugima na ono što dobro radimo, ali i ono što treba da popravimo, kroz jedan partnerski odnos, postigli smo mnogo i učinili da žene ne ćute, da se odvaže i prijave nasilje, o čemu svedoči i broj prijava koji je sve veći iz godine u godinu, kao i broj izrečenih hitnih mera“ rekla je državni sekretar, podsećajući i da je u MUP otvorena i besplatna telefonska linija koja je dostupna 24/7 i na koju svi mogu potpuno anonimno prijaviti policiji ukoliko imaju saznanja da neko trpi nasilje.

Govoreći o nedavno realizovanoj studijskoj poseti Madridu, radi upoznavanja sa najboljom praksom i najboljim sistemom borbe protiv nasilja nad ženama, Popović Ivković je objasnila da ona predstavlja prvu aktivnost u okviru projekta ,,Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“,  koji MUP sprovodi u saradnji sa UN Women, a koji predviđa uvođenje i primenu nove mere zaštite – sistema narukvica za žrtve i počinioce nasilja.

Popović Ivković je poručila da će Republika Srbija nastaviti dodatno da unapređuje svoje kapacitete za dobrobit svih građana Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *