Diskriminacija u MUP, na potezu je ministar Gašić!

Poverenik zaključio, policajci diskriminisani jer ne mogu da nose brade i tetovaže
3 oktobra, 2022
Ministre Gašiću…
2 novembra, 2022

Diskriminacija u MUP, na potezu je ministar Gašić!

Strukovno udruženje policije se dopisom obratilo ministru unutrašnjih poslova gospodinu Bratislavu Gašiću i ukazalo mu na stav Strukovnog udruženja policije i Poverenika za ravnopravnost Republike Srbije da se pitanje nošenja brade i/ili tetovaže sa sadržajem koji nije uvredljiv ubraja u pravo zaštićeno Ustavom Republike Srbije i međunarodnim konvencijama. Ukazalo je i na konstataciju Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije da je očigledno da se spornim odredbama člana 25. i 27. Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 13/2018 i 83/ 2021) pravi razlika po osnovu izgleda kao ličnog svojstva između onih policijskih službenika i zaposlenih u MUP koji na vidljivom delu tela imaju tetovažu, u odnosu na ostale zaposlene koji na vidljivom delu tela nemaju tetovažu, te Poverenik smatra da ograničenje propisano članom 25. stav 5. Pravilnika a koje nameće svim policijskim službenicima i zaposlenima u MUP da ukoliko imaju tetovažu na vidljivom delu tela da ista moraju prekriti odećom nije u srazmeri sa legitimnim ciljem koji se želeo postići.

Ukazali smo ministru Gašiću na Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije broj 07-00-351/2022-02 od 29.8.2022. godine kojom se predlaže Ustavnom sudu Republike Srbije da nakon sprovedenog postupka donese odluku da se utvrđuje da odredbe člana 25. st.5, člana 27. st.1. i člana28. st.2 Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova N I S U u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o zabrani diskriminacije.

Obratili smo se ministru unutrašnjih poslova polazeći od Strategije razvoja Ministarstva unutaršnjih poslova za period 2018-2023. godine kojom je servis građana određen kao jedan od tri strateške oblasti razvoja MUP i razvoj institucionalnih kapaciteta i saradnje određen je kao fokus strateške oblasti sa ciljem definisanja prava na profesionalno i drugo organizovanje i delovanje policijskih službenika a putem mera unapređenja saradnje sa civilnim društvima i komunikacije sa građanima.

Uvažavajući odluku Vlade Republike Srbije da deli i promoviše vrednosti na kojima počiva Evropska unija, prepoznaje značaj i ulogu civilnog društva u modernim demokratskim društvima i posvećena je unapređenju pravnog i institucionalnog okvira kao i demokratskih praksi za njegovo slobodno delovanje kroz zadatak države da obezbedi takvo okruženje koje omogućava organizacijama civilnog društva da deluju nezavisno i nesmetano od vlasti i da, pored postojećih, stvori dodatne mehanizme partnerske saradnje koji podstiču veće učešće civilnog društva u svim reformskim procesima.

Molimo i ovom prilikom ministra Gašića da razmotri mogućnost da se sporne odredbe Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih stave van snage i akt upodobi Ustavu Republike Srbije, Zakonu o zabrani diskriminacije i pozitivnim trendovima i legislativi zemalja u okruženju i standardima policija u zemljama EU.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *