Poverenik zaključio, policajci diskriminisani jer ne mogu da nose brade i tetovaže

USPEŠNO ODRŽANA TRIBINA „TREZAN I VEZAN“ U NOVOM SADU
1 oktobra, 2022
Diskriminacija u MUP, na potezu je ministar Gašić!
30 oktobra, 2022

Poverenik zaključio, policajci diskriminisani jer ne mogu da nose brade i tetovaže

Polazeći od stava da se pitanje nošenja brade i/ili tetovaže sa sadržajem koji nije uvredljiv ubraja u pravo zaštićeno Ustavom Republike Srbije i međunarodnim konvencijama, Strukovno udruženje policije se dopisom obratilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti ukazujući na odredbe člana 25. i 27. Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu  unutrašnjih poslova (,,Sl. glasnik RS“, br. 13/2018  i 83/ 2021) i njihovu nesaglasnost sa antidiskriminacionim propisima.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti analizirao je odredbe člana 25. st. 5. i odredbe člana 27. Pravilnika sa aspekta odredaba člana 8. Zakona o zabrani diskriminacije, a polazeći od odredaba  Ustava Republike Srbije, Evropske konvenkcije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih propisa koji zabranjuju diskriminaciju.

Poverenik je konstatovao da je očigledno da se navedenim odredbama Pravilnika pravi razlika po osnovu izgleda kao ličnog svojstva između onih policijskih službenika i zaposlenih u MUP koji na vidljivom delu tela imaju tetovažu, u odnosu na ostale zaposlene koji na vidljivom delu tela nemaju tetovažu, te  Poverenik smatra da je ograničenje propisano članom 25. stav 5. Pravilnika, a koje nameće svim policijskim službenicima i zaposlenima u MUP da ukoliko imaju tetovažu na vidljivom delu tela da istu moraju prekriti odećom nije u srazmeri sa legitimnim ciljem koji se želeo postići.

Stoga je Poverenik mišljenja da se opštim ograničenjem u vidu prekrivanja tetovaže na vidljivom delu tela, policijski pripadnici i drugi zaposleni u MUP neopravdano stavljaju u nepovoljniji položaj po osnovu osnovu izgleda kao ličnog svojstva u odnosu na ostale zaposlene koji nemaju tetovažu.

Opravdanost za uvođenje navedenog ogranićenja postojala bi ukoliko je tetovaža po svojoj sadržini rasistička, seksistička, homofobična, nasilna ili zastrašujuća, odnosno ukoliko svojim izgledom faktički dovodi ili može dovesti do narušavanja ugleda Ministarstva.

Drugim rečima, tetovaža koja se nalazi na vidljivom delu tela predstavlja sastavni deo izgleda svakog pojedinca, i ne može  sama po sebi odnosno svojim postojanjem, dovesti do naružavanja ugleda MUP.

Ista je situacija kada je u pitanju brada. Poverenik je takođe došao do zaključka da je ne samo brada, već i frizura i brkovi kao i tetovaža, sastavni deo izgleda pojedinca, deo njegove osobenosti i privatnosti, te nošenje brade samo po sebi ne može predstavljati osnov naružavanja ugleda MUP, ukoliko se nosi u granicama urednosti.

Na osnovu svega iznetog Poverenica  za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, koristeći svoja zakonska ovlašćenja u vezi sa navedenim članovima Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu  unutrašnjih poslova  podnela  je  predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Ustavnom sudu Republike Srbije sa predlogom da se donese O D L U К A  da osporeni članovi Pravilnika NISU u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o zabrani diskriminacije.

Dopis Poverenika

Predlog za ocenu ustavnosti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *